Yhteisöllinen opiskeluhuolto: Opiskelukykypajat

Tavoite: Opiskelija tutustuu itselleen sopiviin opiskelutekniikoihin, oppii aikatauluttamaan omaa opiskeluaan sekä arkeaan, vahvistaa omaa opiskelumotivaatiotaan omia vahvuuksia ja voimavaroja hyödyntämällä, oppii tunteiden vaikutuksesta opiskeluun ja omaan jaksamiseen

Soveltuvuus: ryhmänohjaukseen, yksilöohjaukseen, hyvinvointitapahtumiin, matalan kynnyksen toimintaan lukioissa

Ryhmäkoko: 1-40

Kesto: 10-60 minuuttia

Ohje: Valitse pajan teema ja toteuta se tulostettavien materiaalien avulla. Jokaisessa materiaalissa on erillinen ohjeistus tehtävään.

Tarvittavat tilat ja välineet:  luokkatila, käytävä tai muu sopiva tila työpajalle ja ohjaukseen

Toteutuksessa huomioitavaa:  paja kannattaa pitää ajankohtana, jolloin opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua, esimerkiksi ruokavälitunti tai muu pidempi tauko

Tulostettava materiaali:  Opiskelutekniikat ja ajanhallinta

Motivaatio 

ja

Voimavarat