Hyvän mielen talon kokemuksia lukioissa tehdystä hyvinvointityöstä

Miten päädyitte toteuttamaan järjestön toimintaa lukioissa?

Opas-hankkeen työntekijät kävivät Hyvän mielen talolla esittäytymässä ja kertomassa hankkeestaan. Mielipaletti-toiminnan kohderyhmänä ovat 18-35-vuotiaat nuoret aikuiset. Toiminnassa on ollut vähemmän juuri 18-vuotta täyttäneitä ja yhteistyö Opas-hankkeen kanssa mahdollisti tämän ikäryhmän tavoittamista lukioissa sekä muutenkin tarjoamaan järjestölähtöistä tukea lukioikäisille nuorille, joiden jaksaminen on ollut esillä mm. eri mielenterveystutkimuksissa. Suunnittelimme yhteistyössä toteutettavaa toimintaa (hyvinvointipysäkkiä) Opas-hankkeen kanssa kahteen eri lukioon Oulussa syksyllä 2022.

Minkä olette kokeneet tärkeimmäksi asiaksi nuorten mielen hyvinvoinnin edistämisessä lukioissa?

Tiedon jakamisen osallistumismahdollisuuksista järjestölähtöiseen toimintaan, jossa on mahdollisuus löytää itselle mielekästä sisältöä, mielen hyvinvointia tukevia toimintoja sekä esimerkiksi sosiaalisia kontakteja, uusia kavereita. Myös mielenterveydestä puhuminen avoimesti on tärkeää, jotta apua uskalletaan hakea.

On tärkeää, että lukioissa on helposti tavoitettavissa aikuisia/työntekijöitä, jotka osaavat tukea nuoria mielen hyvinvoinnissa tai ohjata heitä tuen piiriin. Opiskelun vastapainoksi on tärkeää, että nuorilla olisi aikaa levolle ja mahdollisuuksia mukavalle tekemiselle, jonka kautta pääsee rentoutumaan. Lukio-ikäisillä myös kaveri- ja seurustelusuhteet ovat pinnalla, ja niillä on iso merkitys nuorten mielen hyvinvoinnille.

Onko jokin asia yllättänyt lukioissa toimimisessa?

Ylipäänsä se, kuinka kuormittavaa lukiolaisen elämä voi nykyään olla. Vaatimukset ovat aika kovia.

Miten toimintanne jatkuu tulevaisuudessa lukioissa?

Jatkamme mahdollisuuksien mukaan hyvinvointipysäkeille ym. tapahtumiin osallistumista sekä tiedotamme toiminnastamme. Olemme myös tehneet yhteistyötä kuraattorien kanssa, esim. niin että kuraattori ja nuori tulevat yhdessä tutustumaan Hyvän mielen talolle.

Terveisenne muille järjestöille, jotka miettivät toimintansa jalkauttamista lukioihin.

Tulkaahan rohkeasti mukaan toimintaan – nuoret ovat fiksuja ja tiedostavia! ????