Järjestöt

Nuorten hyvinvoinnin tukemisessa kaikkien toimijoiden tekemä työ nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeää.

Järjestöjen toiminnan yhdistäminen lukioiden toteuttamaan hyvinvointityöhön on tärkeä lisä ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä.

Hyvinvoiva lukio -malli sisältää ehdotuksen järjestöjen kanssa toteutettavaan matalan kynnyksen yhteistyöhön lukioissa. Ehdotus perustuu yhteistyössä tehtyyn kehittämistyöhön Hyvän mielen talon kanssa. Hyvän mielen talon kokemuksista voit lukea lisää täältä.

Järjestötoimija, oletko kiinnostunut yhteistyöstä lukioiden kanssa? Tutustu kokoamiimme vinkkeihin.

Järjestötoiminta lukioissa:

  • ota yhteyttä lukion rehtoriin
  • tiedustele mahdollisuutta päästä vierailulle moniammatillisen oppilashuoltoryhmän (OHR) kokoukseen
  • ideoikaa yhdessä OHR-ryhmäläisten kanssa järjestön toteuttamaa hyvinvointityötä lukiossa
  • valitkaa sopiva aika toiminnalle, huomioikaa periodien ajankohdat ja muut lukion päivärytmiin vaikuttavat tekijät
    • esimerkiksi arviointiviikot, ylioppilaskirjoitukset, loma-ajat, tapahtumat jne.
  • tutuksi tuleminen ja luottamuksen vahvistuminen eri osapuolten välillä vaativat aikaa.
  • ole rohkeasti läsnä opiskelijoiden keskuudessa – se on arvokasta työtä!

 

 

Vinkkejä toimintaan lukioissa

Menetelmäpankista löydät vinkkejä hyvinvointityöhön lukioissa.

Lue lisää