Opiskeluhuolto

Hyvinvoiva lukio -mallissa on huomioitu opiskeluhuollon toimintakulttuuri lukioissa ja se sisältää työkaluja yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseen. Mallia on kehitetty yhteistyössä kolmen lukion opiskelijahuoltotyöryhmän kanssa, lukioiden erityispiirteet huomioiden.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin, terveellisten elintapojen, mielenhyvinvoinnin, opiskelukyvyn sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen ovat olleet Hyvinvoiva lukio -mallin kehittämisen lähtökohtana.

Valmiit työkalut soveltuvat yhteisöllisen opiskeluhuollon lisäksi yksilötyöhön, ryhmänohjauksiin ja hyvinvointitapahtumiin.

Tutustu ja ota menetelmät käyttöösi!

Valmiita ratkaisuja työsi tueksi

Menetelmäpankista löydät valmiita työkaluja yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Lue lisää