Opettajat

Lukion opetussuunnitelman 2019 perusteisiin on kirjattu hyvinvointiosaamisen tavoitteeksi terveysymmärryksen ja terveellisten elintapojen edistäminen. Lukiouudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on lukiolaisen hyvinvoinnin vahvistuminen. 

Lukion opetussuunnitelman mukaisesti lukiolaisen on tärkeää oppia, kuinka riittävä fyysinen aktiivisuus, uni, opiskelupäivän aikaiset tauot ja terveellinen ravinto tukevat oppimista, jaksamista ja palautumista.

Hyvinvoiva lukio -toimintamalli huomioi opetussuunnitelman mukaisen laaja-alaisen osaamisen osa-alueet. Erityisesti on huomioitu hyvinvointiosaamisen ja vuorovaikutusosaamisen osa-alueet sekä osittain yhteiskunnallisen osaamisen sekä monitieteisen ja luovan osaamisen osa-alueet (lops2021). Toimintamalli sisältää menetelmiä laaja-alaisen osaamisen opettamisen tueksi.

Sivustolta löytyy valmiita oppituntikokonaisuuksia seuraaviin oppiaineisiin: terveystieto, psykologia, opinto-ohjaus ja ryhmänohjaus. Menetelmiä voi soveltaa muihin oppiaineisiin.

Hyvinvoiva lukio -toimintamalli huomioi kaikki oppiaineet kannustamalla opettajia turvallisen oppimisilmapiirin luomiseen, toiminnalliseen opettamiseen, keskustelun mahdollistamiseen sekä hyvän huomaamiseen.

Hyvinvoiva lukio –toimintamalli tarjoaa valmiita menetelmiä lukioiden hyvinvointityöhön. 

 

Valmiita ratkaisuja työsi tueksi

Menetelmäpankista löydät valmiita menetelmiä oppitunneillesi. 

Lue lisää