Hyvinvoiva lukio

Hyvinvoiva lukio -toimintamallissa tavoitteena on edistää lukiolaisten hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä ehkäistä opiskelu-uupumusta. Malli huomioi koko lukioajan ja opiskeluyhteisön: lukiolaiset, opettajat, opiskeluhuollon sekä muut toimijat kuten järjestöt. Toimintamalli tarjoaa konkreettisia työkaluja lukioiden hyvinvointityöhön.

Lue lisää

Tutustu itseäsi kiinnostaviin menetelmiin

Haluan lisää tietoa hyvinvoinnin edistämiseksi

Julkaisut-sivulta löydät webinaareja ja kirjoituksia mielenhyvinvoinnin, terveellisten elintapojen, ryhmäytymisen ja opiskelukyvyn edistämisestä. 

Lue lisää