Vahvuudet opiskelumotivaation tukena

Tavoite: Omiin vahvuuksiin tutustuminen ja omien vahvuuksien hyödyntäminen opiskelumotivaation tukemisessa.

Tuntisisältö vastaa seuraaviin lukion opetussuunnitelman opinto-ohjauksen OP1 -kurssin tavoitteisiin ja sisältöihin:

  • tunnistaa ja osaa sanoittaa vahvuuksiaan, osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan
  • tunnistaa tapoja edistää hyvinvointiaan ja toimintakykyään.
  • itsetuntemus ja omat vahvuudet sekä oman osaamisen monipuolinen tunnistaminen, kehittäminen ja dokumentointi

Soveltuvuus: Opinto-ohjauksen oppitunnille, soveltuu myös ryhmäytymiseen ja toisiin tutustumiseen.                     

Ryhmäkoko: Sopii isolle ryhmälle

Kesto: yli 60 min. 

Ohje: Tässä harjoitteessa tunnistetaan omia vahvuuksia ja tarkastellaan niiden merkitystä opiskelumotivaation kannalta. Harjoitteen aikana etsitään jokaisen omia vahvuuksia, keskustellaan vahvuuksista ryhmässä ja pohditaan yhdessä, miten vahvuuksien avulla voidaan tukea opiskelumotivaatiota. Harjoite alkaa siitä, että jokainen opiskelija etsii korteista omia vahvuuksiaan.
Tämän jälkeen siirrytään pienryhmiin, jolloin jokainen ryhmän jäsen saa kertoa omista vahvuuksistaan toisille. Seuraavassa vaiheessa pienryhmissä pohditaan vahvuuksien merkitystä opiskelumotivaation kannalta. Harjoitteen lopuksi pienryhmät jakavat ajatuksensa muille. Näin opiskelijat saavat kattavan kuvan siitä, kuinka vahvuudet voivat tukea opiskelumotivaatiota.

Tarvittavat tilat ja välineet Luokkatila, vahvuuskortit, tusseja, fläppipaperia ja kuvituskuvat.

Toteutuksessa huomioitavaa:  Huomioi materiaalien tulostamiseen ja leikkaamiseen tarvittava aika. Aloita harjoitteen valmistelu sijoittelemalla vahvuussanakortit opetustilaan. Järjestä mahdollisuuksien mukaan opetustila ryhmätyöskentelyyn sopivaksi ja valmistele fläppipaperit. Fläppipapereita tarvitaan niin monta, kuin on pienryhmiä. Fläppipapereihin laitetaan kuvituskuvat, piirretään käyrä ja lisätään kysymys: “Miten omat vahvuudet voivat tukea opiskelumotivaatiota?” Lisää liikkumista saadaan sijoittelemalla kortit laajalle alueelle.

Tulostettava materiaali:  Vahvuudet opiskelumotivaation tukena -harjoite 

Harjoite on alunperin kehitetty Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeessa.