Tunnetaitoharjoite

Tavoite: Tunteiden tunnistaminen, lisätä ymmärrystä tunnetilojen yhteydestä opiskelukykyyn sekä elintapojen merkityksestä tunteiden säätelyssä.

Soveltuvuus: Itsenäiseen työskentelyyn, yksilö- ja ryhmänohjauksiin esimerkiksi opinto-ohjauksessa, hyvinvointitapahtumiin. 

Ryhmäkoko: Soveltuu isolle ryhmälle ja yksilötyöskentelyyn.

Kesto: 10 – 15 min.

Ohje: Opiskelija valitsee tunnesanapilvistä kolme kuluneen viikon aikana tuntemaansa tunnetta. Tunteet kirjataan lomakkeen ’Tunteeni:’ kohtaan. Opiskelija pohtii, miten valitut tunteet ovat vaikuttaneet opiskeluun positiivisesti ja miten mehdollisesti negatiivisesti. Seuraavaksi opiskelija pohtii, miten omat elintavat vaikuttavat tunteiden säätelyyn. Asiaa voi lähestyä eri näkökulmista. Esimerkiksi, mikä merkitys tunteiden säätelyyn on, jos lisää nukkumiseen käytettävää aikaa? Entä, jos yöunet jäävät lyhyiksi? Pohdinnat ja hoksautukset kannattaa kirjata ylös.

Toteutuksessa huomioitavaa:  Harjoituksessa voi käyttää myös tunnesanakortteja.

Tulostettava materiaali: Tunnetaitoharjoite