Tietoa hankkeesta

Hyvinvoiva lukio -toimintamalli ja siihen liittyvät menetelmät on kehitetty OPAS – Opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin -hankkeessa. Hanke toteutettiin Oulussa 1.3.2021 – 30.6.2023 välillä.

OPAS-hankkeen tavoitteena oli edistää lukiolaisten opiskelukykyä ja hyvinvointia, ennaltaehkäistä uupumusta ja vahvistaa valmiuksia siirtyä jatkopoluille. Hankkeessa kehitettiin lukiolaisten hyvinvointia, osallisuutta ja ryhmäytymistä edistäviä menetelmiä ja malleja yhdessä lukiolaisten ja lukion henkilökunnan kanssa. Lukiolaisia ja henkilökuntaa koulutettiin mielenhyvinvoinnin tukemisesta, opiskelukyvystä sekä opiskelun suunnittelusta. Terveellisiä elintapoja edistettiin opiskelijan ja opettajan arjessa.

Menetelmiä kokeiltiin Oulussa Kastellin, Kiimingin ja Laanilan lukioissa, niitä arviointiin ja jatkokehitettiin yhdessä lukioiden kanssa.

OPAS-hankkeen päätoteuttaja oli ODL Säätiö (ODL Liikuntaklinikka) ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Oulun kaupunki oli hankkeen pääyhteistyökumppani. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Oulun kaupunki, ODL ja Diak.

 

Yhteydenotot: riitta.pyky@odl.fi