Yhteisöllinen opiskeluhuolto: Stressinhallinta ja palautuminen työpajat

Tavoite: Ennaltaehkäistä opiskelijoiden opiskelu-uupumusta, edistää opiskelijoiden tietotaitoa stressinhallinnasta ja palautumisesta, tarjota opiskelijoille keinoja oman arjen aikatauluttamiseen ja ajanhallintaan. 

Soveltuvuus: Matalan kynnyksen työpaja, ryhmänohjaus, opinto-ohjauksen oppitunti, hyvinvointitapahtumat, opiskeluhuollon yksilöohjaus.

Ryhmäkoko: 1-40  

Kesto: 15 – 45 min. 

Ohje: 3-4 kierrettävää pistetettä: Aikavarkaat-testi, ajanhallinnan harjoittelua jaksokalenterin ja lukujärjestyksen avulla, Voimavara-kortit omien arjen voimavarojen tunnistamiseen.

Tarvittavat tilat ja välineet:  Luokkatila tai muu sopiva tila, tulostettava materiaali pisteille.

Toteutuksessa huomioitavaa:  Yksilöohjauksessa ohjaaja voi olla koko ajan opiskelijan kanssa, ryhmässä ohjaaja kannustaa keskusteluun vertaistuen mahdollistumiseksi.

Tulostettava materiaali:  Aikavarkaat-testi

Jaksokalenteri ja lukujärjestys

Voimavara-kortit