Virkistyspisteet

Tavoite: Virkistyspisteiden tavoitteena on lisätä lukiolaisten liikkumista, vähentää istumiseen käytettyä aikaa sekä edistää yhteisöllisyyttä.

Soveltuvuus: Välituntien ja hyppytuntien aktivointi.

Ohje: Virkistyspisteet tulostetaan ja kiinnitetään soveltuviin paikkoihin lukioissa.

Tarvittavat tilat ja välineet: Käytävät ja aulatilat

Toteutuksessa huomioitavaa: Virkistyspisteiden kiinnitys turvallisiin paikkoihin. Tuolijumpassa tuolin tulee sijaita seinän vieressä, jotta se ei luista alta pois.

Tulostettava materiaali: Virkistyspisteet