Uupuneen opiskelijan arvoitus -pakopeli

Tavoite: Käsitellä lukiolaisten hyvinvointia edistäviä elintapoja ja lisätä yhteisöllisyyttä.

Soveltuvuus: Terveystiedon oppitunti. 

Ryhmäkoko: Korkeintaan 40 opiskelijaa. Opiskelijat jaetaan 2-4 henkilön pienryhmiin. 

Kesto: Peliaika 60 minuuttia, valmistelu 15 minuuttia ja purku 15 minuuttia. 

Ohje: Peliohje on kuvattu linkissä, mistä peli tulostetaan. Ennen pelin alkua opettajan tulee tulostaa pelimateriaalit ja ratkaisulomakkeet (jokaiselle ryhmälle omat) sekä kiinnittää pakopelin arvoitukset seinälle. Pelin lopuksi on hyvä käsitellä arvoitusten ratkaisut opiskelijoiden kanssa, jotta ratkaisut selviävät kaikille. 

Tarvittavat tilat ja välineet: Aulatila tai käytävät ja luokkahuone. 

Toteutuksessa huomioitavaa: Mikäli peliaikaa on alle 60 minuuttia, osa arvoituksista voidaan poistaa ja vastaavat kohdat yliviivata ratkaisut lomakkeelta. Kokemuksemme mukaan etenkin tehtävä 8 ja 9 ovat haasteellisia. Opiskelijoiden ryhmäjaossa on hyvä huomioida, että jokaisessa ryhmässä olisi vähintään yksi opiskelija, joka on aiemmin pelannut pakopelejä.

Tulostettava materiaali: Uupuneen opiskelijan arvoitus -pakopeli