Oppitunti Opinto-ohjaus 1: Hyvinvoiva lukiolainen

Opinto-ohjaus 1. Minä opiskelijana (2 op)

Oppitunnin teema: HYVINVOIVA LUKIOLAINEN

Tuntisisältö vastaa seuraaviin lukion opetussuunnitelman tavoitteisiin ja sisältöihin:

 • tunnistaa tapoja edistää hyvinvointiaan ja toimintakykyään.
 • toimijuus, arjen- ja elämänhallintataidot, minäpystyvyys sekä toimintakyky
 • hyvinvointi, opiskelukyky, tasapainoinen elämä
 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen

Oppitunti koostuu erilaisista ryhmätöistä, joita opiskelijat tekevät pienryhmissä. Tunnin alkuun on yhteinen virittäytyminen, toiminta tapahtuu pienryhmissä ja tunti päätetään jokaisen ryhmän puheenvuoroon ryhmätyön lopputuloksesta. Kannustetaan yhteiseen keskusteluun ja osallistumiseen.

Elämäntvisteri

Tavoite: hyvinvointitaitojen oppiminen, elämän eri osa-alueiden pohtiminen, omiin voimavaroihin tutustuminen toiminnallisesti, tulevaisuussuuntautuneisuuden edistäminen, liikkumisen lisääminen ja yhdessä toimiminen

Sopiva ryhmäkoko: noin 4-8 henkilöä

Kesto: 10 min

Tarvittavat tilat ja välineet: Elämäntvisteri-pelialusta, pelialustana voi käyttää

Ohjeistus: Peliä voi pelata Twister-pelin säännöillä, hyrrän antamien ohjeiden mukaan, asettamalla käsi tai jalka värilliselle ruudulle. Pelilauta on oiva keino puheeksi ottamisen. Ruutujen sanojen avulla voidaan herätellä keskustelua elämän eri osaalueista: keho, tunteet, mieli ja sisin. Peliä voi pelata myös ohjaajan esittämiin kysymyksiin vastaten esim. heittämällä hernepussi/ menemällä seisomaan/asettamalla käsi ruutuun, mikä vastaa kysymykseen; ”Mikä on elämässäsi jo hyvin?” / ”Mitä haluaisit elämääsi lisää?” Ohjaajana voit kannustaa pelaajia keksimään kysymyksiä, joiden mukaan he siirtyvät sopivaan ruutuun pelialustalla. Pelin ideaa voi soveltaa erilaisiin teemoihin.

Tvisterin pelaaminen yhdessä/pienryhmissä liikkuvat ruuduilla vastaten kysymyksiin: 

 • Mikä on jo elämässäsi hyvin tällä hetkellä?
 • Mitä haluaisit elämääsi lisää?
 • Mikä näistä ruuduista kiinnostaa sinua eniten?
 • Mikä ruuduista on kaikkein vierain?
 • Mikä näistä ruuduista on sinun oma ruutusi?
 • Keksikää yhdessä kysymys, jonka esitätte toiselle ryhmälle?

 

Sarjakuva arjenhallinnasta

Harjoituksen tavoitteena on tarkastella ajankäyttöä ja arjen rytmiä. Millaiset valinnat ajankäyttöön tukevat opiskelua ja millaiset puolestaan voivat haastaa lukio-opiskelijan arkea? Harjoituksessa tehdään kaksi sarjakuvaa, joista toisessa arjenhallinta ja aikataulutus toimivat ja toisessa sarjakuvassa niissä on haasteita. Lopuksi yhteistä keskustelua ja pohdintaa ajankäytöstä.

Tulostettava materiaali: sarjakuvapohjat

 

Opiskelijan palautumista tukeva aikataulutus päättöviikolle

Harjoituksen tavoitteena on pohtia ajankäyttöä lukioiden päättöviikolla. Millaisia valintoja tekemällä opiskelija voi pitää yllä hyvää vireystilaa ja tukea jaksamistaan päättöviikon kokeisiin valmistautumisen ja koepäivien aikana. Tehtävässä täytetään aikataulupohjaa sekä valmiita palasia asettelemalla, että itse kirjoittamalla. Lopuksi yhteistä keskustelua, mitä uusia vinkkejä omaan aikataulutukseen sai ja millaisia muutoksia mahdollisesti tekee seuraavalla päättöviikolle.

Tulostettava materiaali: tehtävän ohjeet, aikataulupohja, leikattavat palaset

 

Improvisaatioharjoitus mielen hyvinvoinnista

Harjoituksen tavoitteena on johdatella opiskelijoita pohtimaan, miten uni ja palautuminen vaikuttavat tunteiden säätelytaitoihin. Pienryhmä esittää improvisoiden kaksi lyhyttä tilannetta, joissa ilmenee, miten suhtautua eri tilanteisiin a) väsyneenä b) hyvin nukkuneena.

Tilanne 1: opettaja antaa rakentavaa palautetta esseestä/ryhmätyöstä/kokeesta.
– versiot a ja b
Tilanne 2: Ryhmätyöskentelytilanteessa koulukaveri on erimieltä asiasta.
– versiot a ja b

Esitysten jälkeen muut opiskelijat arvailevat, mitä mahdollisesti tilanteissa tapahtui ja mistä syystä. Jatketaan yhteistä keskustelua, miten uni vaikuttaa mielenhyvinvointiin ja tunnetaitoihin.

Apykysymyksiä opettajalle keskustelun tueksi:

 • Oletteko joskus kokeneet vastaavia tilanteita? Millaisia, mitä niissä on tapahtunut?
 • Miten uni vaikuttaa tunteisiin ja tilanteisiin reagoimiseen?
 • Millaisia huomioita olette unen vaikutuksesta tunteisiin ja tunteiden säätelyyn?

Tulostettava materiaali: ohjeet improvisaatioharjoitteeseen