Elämäni portfolio lukiolaisen menneisyyden hahmottamiseksi ja tulevaisuuden suunnitteluun

Tavoite: Lukiolainen löytää voimavaroja menneisyydestään ja suunnittelee tulevaisuuttaan tavoitteidensa mukaisesti.  Kehittää tietoista työskentelyään sekä vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitojaan 

Soveltuvuus: Ryhmän ohjaajan tunnilla orientoituminen työskentelyyn, psykologian tunnilla oman menneisyyden tarkastelun osio, opon tunnilla suunnittelee tulvaisuuttaan ja opiskeluaan lukiossa, terveystiedon tunnilla vertaisryhmätyöskentely.  

Ryhmäkoko: Yksilötyö menneisyyden tarkastelussa ja tulevaisuuden suunnittelussa.  Vertaisryhmässä (5 lukiolaista) tulevaisuuden suunnitelmien jakaminen.   

Kesto: 1 oppitunti jokaiseen osioon   

Ohje: Menetelmä ja materiaalit löytyy Innokylästä https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/elamani-portfolio-menetelmana-ihmisen-menneisyyden-ja-tulevaisuuden-tarkastelussa  

Tarvittavat tilat ja välineet: Luokkatila, Elämäni portofolio työkirja.  

Tulostettava materiaali: Elämäni portfolio työkirja (sähköinen tai paperinen) löytyy Innokylästä https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/elamani-portfolio-menetelmana-ihmisen-menneisyyden-ja-tulevaisuuden-tarkastelussa/kehittamisen-polku